مرکز فوق تخصصی ترمیم زخم و اکسیژن هایپرباریک بهار

به دنبال نبود مرکزی تخصصی که بتواند جوابگوی بیماران دارای زخم مزمن و مقاوم به درمان در شهر اصفهان باشد و همچنین تکیه ی بیشتر رفرانس های علمی تخصصی از جمله میلر (Anesthesia) بر طب هایپرباریک، از اواسط سال 1387 با سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به راه اندازی مرکز بهار و تجهیز آن به محفظه ی یک نفره ی اکسیژن هایپرباریک توسط دکتر محمد علی عطاری گردید. به موازات آن با معرفی طب هایپرباریک در همان سال در بیمارستان امام خمینی (ره) با همکاری شرکت اطلسین تهران در همایش تخصصی گازهای طبی ایران و همچنین معرفی در سایر مجامع پزشکی توسط دکتر سعید فرزانه، این درمان به طور واقعی در اصفهان شکل گرفت و از اوایل سال 1388، مرکز فوق تخصصی درمان زخم و اکسیژن هایپرباریک بهار با مسئولیت فنی دکتر سعید فرزانه شروع به فعالیت و درمان بیماران نمود. از آنجا که این علم نوپا در ایران نیاز به تکمیل پایه های علمی خود داشت و صرفاً استفاده از منابع علمی نمی توانست جوابگوی فعالیت علمی آن باشد طی دو مرحله دکتر سعید فرزانه با عضویت در انجمن پزشکی هایپرباریک آمریکا UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) و معرفی از طرف آن انجمن، در دوره های علمی HBOT (HyperBaric Oxygen Therapy) و ترمیم زخم (Wound Care) در مرکز درمانی NIX سن آنتونیوی تگزاس آمریکا شرکت نموده و گواهی مربوطه در زمینه ی ترمیم زخم و طب هایپرباریک را اخذ نمود.
به دنبال تجهیز مرکز براساس استانداردهای UHMS و منابع علمی و دستور العملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اخذ مدارک تخصصی مربوطه، پروانه بهره برداری و پروانه مسئولیت فنی، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 23/11/1389 صادر گردید. سایت اینترنتی مرکز نیز با معرفی استانداردهای درمانی و نحوه عملکرد و اندیکاسیون‌ها و همچنین معرفی مصور بیماران جهت بنیانگذاری این درمان در ایران راه اندازی گردید.
از موفقیت های علمی این مرکز می توان به طی دوره ی آموزشی عملی دستیاران بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین دستیاران طب هوا فضا و زیر سطحی دانشگاه علوم پزشکی تهران نام برد.