مدیر و پزشک مسئول مرکز
مسئول فنی: دکتر سعید فرزانه - متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

dr farzaneh

بیوگرافی:
تولد: سال 1340 در شهر اصفهان
دبستان: از سال 1347 تا 1352 دبستان محمد اسماعیل - پل فلزی اصفهان
راهنمایی: از سال 1352 تا 1355 مدرسه راهنمایی شمس - خیابان آذر(اباذر فعلی) اصفهان
دبیرستان: از سال 1355 تا 1359 دبیرستان حکیم سنایی - خیابان استانداری اصفهان
خدمت سربازی: از سال 1359 تا 1361 نیروی هوایی - سرباز
پزشکی عمومی: از سال 1362 تا 1369 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تخصص بیهوشی: از سال 1369 تا 1372 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طرح پزشکی: از سال 1372 تا 1375 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - دانشکده پزشکی بندرعباس
از سال 1375 تاکنون: بیمارستان شریعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی نجف آباد - آموزش بالینی
مطالعه در زمینه اکسیژن هیپرباریک: از سال 1385 از طریق کتب، مجلات، مقالات و اینترنت

-طی دوره ی آشنایی با مرکز اکسیژن هایپرباریک در بیش از 10 مرکز در شهرهای مختلف آمریکا

-طی دوره ی HyperBaric Medicine Team Training در سن آنتونیوی تگزاس آمریکا

-طی دوره ی Wound Care در سن آنتونیوی تگزاس آمریکا

-عضو انجمن هایپرباریک و زیر سطحی آمریکا (UHMS)
شروع فعالیت در مرکز: 22/2/1388

7 0011

0 0011

1 0011

2 0011

1