به نام خداوند شفا بخش

مقدمه نويسنده

پای دیابتی

زخم پاي ديابتي (Diabetic foot)

درمان اکسيژن هايپرباريک (HBOT)

تاریخچه درمان با اکسیژن هایپرباریک

آيا مي‌دانيد درمان با اکسيژن پرفشار (HBOT) چيست؟

نتايج درماني اکسيژن هايپرباريک (HBOT)

مکانيسم عمل اکسيژن هايپرباريک (HBOT Mechanism)

انديکاسيون‌هاي اکسيژن هايپرباريک

کنترانديکاسيون‌هاي اکسيژن هايپرباريک

شرحی بر یک مرکز درمانی زخم و اکسیژن هایپرباریک

اقدامات تیمی در درمان زخم و اکسیژن هایپرباریک

پروتکل درماني اکسیژن هایپرباریک

مراحل ترمیم و مراقبت‌هاي زخم

رفتار بيمار در درمان با اکسیژن هایپرباریک

کتاب طب داخلی هاریسون (ویرایش نوزدهم) - فصل 477e

کتاب بیهوشی میلر (چاپ 2015) - فصل 91

راهنماي جامعه بيماري‌هاي عفوني آمريکا      IDSA GUIDELINES

آسیب های بافتی ناشی از پرتودرمانی (رادیوتراپی) در جراحی سر و گردن

مرکز فوق تخصصي ترميم زخم و اکسيژن هايپرباريک بهار

نتايج آماري فعاليت پنج ساله (1393-1388) مرکز تخصصي درماني زخم و اکسيژن هايپرباريک بهار

دانلود کتاب برخورد درمانی پیشرفته با زخم پای دیابتی با استفاده از اکسیژن‌هایپرباریک (HBOT) بصورت یکجا