مثلث کار گروهي موفق در درمان زخم‌هاي مزمن (پاي ديابتيک و ... )

mosalas bimar

همانگونه که در شکل مشاهده می‌شود، این درمان یک درمان گروهی (Team Work) می‌باشد که در صورتیکه در تمام جبهه‌ها، درمان موفق انجام شود، باز هم همکاری بیمار و همراهان وی لازم است تا نتیجه‌ی دلخواه که همانا سلامتی بیمار است فراهم گردد. بنابراین با توجه به اینکه، این درمان یک درمان طولانی مدت و خسته کننده می‌باشد، بایستی این مراکز، دارای محیطی دلچسب و دوستانه بوده تا منجر به دافعه در بیمار نشود. این مسئولیت به عهده‌ی کلیه‌ی کادر مرکز (پزشک، پرستار، پرسنل، خدمات و ...) و همچنین همراهان بیمار می‌باشد.