بیماری‌هایی که اکسیژن هایپرباریک بر آن‌ها مؤثر است:

بیماری‌های مربوط به حباب گازی در بدن

 • آمبولی هوایی
 • بیماری کاهش فشار (DCS)

مسمومیت ها

 • مونوکسید کربن

       سیانید
       تتراکلراید کربن
       هیدروژن سولفاید
عفونت ها

 • کلستریدیال میونکروزیس
 • عفونت‌های نکروزان بافت نرم
 • استئومیلیت مزمن راجعه
 • آبسه های داخل مغزی

       موکور مایکوزیس
ایسکمی حاد

 • آسیب‌های لهیدگی
 • فلپ پوستی در خطر تخریب
 • انسداد شریان یا ورید مرکزی شبکیه

ایسکمی مزمن

 • نکروز بافتی ناشی از اشعه
 • زخم‌های ایسکمیک شامل زخم دیابت

هیپوکسی حاد

 • آنمی ناشی از خونریزی (وقتی که انتقال خون با تأخیر انجام شده یا امکان نداشته باشد)

       اکسیژن رسانی در خلال شست و شوی ریه

آسیب حرارتی

 • سوختگی

گزیدگی ها
      گزیدگی عنکبوت ها
متفرقه

 • کری ناگهانی با علت ناشناخته
 • تأیید شده توسط انجمن پزشکی زیر سطحی و هایپرباریک آمریکا (UHMS) به عنوان اندیکاسیون های درمان با اکسیژن پرفشار

منبع: کتاب میلر بیهوشی، چاپ 2015

اندیکاسیونهای پذیرفته شده انجمن هایپرباریک و زیر سطحی آمریکا

uhms logo


*آمبولی هوا/گاز
آمبولی هوا/گازی زمانی ایجاد میشود که حباب های هوا یا گاز به صورت عمومی در هنگام اقدامات جراحی، حوادث غواصی، و/یا فرآیندهای تشخیصی بیمار وارد جریان خون بیمار می شود.
درمان با اکسیژن پرفشار موجب کوچک شدن حباب های گازی و افزایش روند جذب گاز مذکور می شود.
*مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
مونوکسید کربن یکی از علل شایع آسیب و مرگ ناشی از مسمومیت در سراسر جهان است. از آنجایی که گاز مونوکسید کربن گازی بی رنگ، بی بو، بی مزه و بدون التهاب است، تشخیص آن در محیط مشکل است. برای اینکه به نتایج بالینی خوبی برسیم و آسیب های نورولوژیک کاهش پیدا کند، تشخیص زودرس و درمان با اکسیژن پرفشار ضروری است.

با سلام و احترام

pic2

در تاریخ 15 آذرماه 1393 گزارش بیماران نمونه--->پای دیابتی به روز رسانی شد.

backlinks-300x223