درمان با اکسیژن پرفشار چیست؟

IMG 32142

درمان با اکسیژن پرفشار یک درمان پزشکی است که از طریق تنفس اکسیژن 100% در یک اتاقک بسته در حالیکه فشار آن تا حداقل 1.4 ATA تحت کنترل افزایش داده شده است موجب تقویت فرآیندهای بهبود طبیعی در بدن می شود.
این روش برای چندین دهه است که برای درمان بسیاری از مشکلات پزشکی استفاده می شود اما در حال حاضر تحقیقاتی در مورد کاربرد این روش درمانی برای یکسری از مشکلات نورولوژیک مانند آسیب مغزی تروماتیک، سکته مغزی و دیگر اختلالات نورولوژیک در جریان است.