آقای 22 ساله با قطع کامل انگشت شست دست چپ و پیوند آن و تعداد 17 جلسه درمان اکسیژن هایپرباریک و پانسمانهای پیشرفته که نتیجه، بهبودی کامل بود.

01

 

گزارش دو مورد Necrotizing fasciitis
بـیـمار اول آقـــای 53 ســالــه ایــست کــه دچار N. Fasciitis در ناحیه پرینه شده و با بوی تعفن و مردگی وسیع نسجی ارجاع داده شد و پس از 3 جلسه درمان اکسیژن پرفشار (HBOT)، عفونت کنترل و ادامه درمان بصورت حمایتی تا بهبودی کامل توسط پزشک معالج انجام شد.

01

 

بیمار دختر بچه 4  ساله که در تاریخ 18/1/1389 (2010/04/06) در اثر تصادف رانندگی دچار شکستگی درشت نی (تیبیا) و لهیدگی بافتی ساق راست (Right leg Crush injury) می گردد و به اورژانس نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه و پس از چند روز پانسمان به دنبال نکروز جلدی ساق به بیمارستان مرکز استان مراجعه می نماید

001

بیمار خانم 22 ساله که در تاریخ 29/4/88 در اثر تصادف رانندگی (موتورسیکلت) در ساعت 23:30 توسط اورژانس شهر به یکی از مراکز پزشکی مرکزی (Central) شهر اعزام می گردد و با تشخیص Multiple trauma بستری می گردد.

001