بیمار دختر بچه 4  ساله که در تاریخ 18/1/1389 (2010/04/06) در اثر تصادف رانندگی دچار شکستگی درشت نی (تیبیا) و لهیدگی بافتی ساق راست (Right leg Crush injury) می گردد و به اورژانس نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه و پس از چند روز پانسمان به دنبال نکروز جلدی ساق به بیمارستان مرکز استان مراجعه می نماید

001

 002

8803

پس از چند روز پانسمان و درمان آنتی بیوتیک کاندید عمل جراحی شده و تمامی پوست ساق دبریدمان می گردد.

8804

8805

و جهت کنترل عفونت و تشکیل بافت اسفنجی (Granulation tissue) و آمادگی جهت گرافت پوستی به مرکز اکسیژن درمانی بهار سپاهان اعزام می گردد.
در تاریخ 1/2 (2010/04/21)پذیرش مرکز گردید و ضمن درمان اکسیژن پرفشار بیمار تحت فتوتراپی و پانسمانهای نوین زخم قرار گرفت.

8806

8807

8808

8809

و روند بهبودی طی شش جلسه بطور چشمگیر با رفع عفونت زخم و تورم و التهاب – تشکیل بافت اسفنجی – شروع رشد سلولهای جلدی صورت پذیرفت.

 

و در تاریخ 7/2/1389 (2010/04/27)کاندید عمل جراحی گرافت پوستی قرار گرفت.

بعد از 60 روز:

بعد از سه سال:

034