بیمار خانم 45 ساله‌ای هستند که دست کم 15 سال دیابت داشته و بی اطلاع بوده‌اند. به‌دنبال راه رفتن روی برف دچار آسیب سرمای از نوع غیر یخ زدگی(NFCS)، نکروز وسیع، عفونت و تورم شدید در قسمت رو و زیر پای چپ و انگشتان1،2 و3 شده و پس از درمان‌های معمول در بیمارستان بستری شده، کاندید آمپوتاسیون پا از قسمت فوقانی ساق می‌گردد. با مراجعه به این مرکز پس از برداشتن انگشتان 1،2و3، 60 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، آنتی بیوتیک تراپی مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبود یافته و قادر به راه رفتن می‌باشند.

01   010

ادامه مطلب...

بیمار آقای 65 ساله ایست که مدت حداقل 18 سال به دیابت مبتلا بوده و به مدت 12 سال فشار خون بالا داشته‌اند. به‌دنبال پیاده روی طولانی با کفش نامناسب دچار زخم‌های متعدد همراه با نکروز خشک در زیر و روی پای راست و انگشتان 1،2و3 شده و کاندید آمپوتاسیون پا از ناحیه‌ی پایین ساق در مرکز بیمارستانی دیگر شده است. در هنگام مراجعه به این مرکز، پس از فقط جداسازی انگشتان 2و3 و بند اول انگشت1، تعداد 47 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبودی خود را به‌دست آورده و قادر به راه رفتن شدند.

01   010

ادامه مطلب...

بیمار خانم 60 ساله ای هستند که دارای سابقه‌ی حداقل 15 ساله دیابت بوده و به‌دنبال ایجاد زخم در انگشتان شماره 2،3 و استخوان شماره 3 کف پای چپ و جدا کردن آنها دچار عدم بهبودی موضع جراحی همراه با عفونت، تورم با بوی نامطبوع گردیده و در مرکز بیمارستانی دیگر کاندیدای آمپوتاسیون از ناحیه‌ی بالای ساق شده است. با مراجعه به این مرکز، به‌دنبال 60 جلسه درمان با اکسیژن پر فشار، دریافت آنتی بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه به بهبودی کامل نائل گردیده و قادر به راه رفتن بدون نیاز به کمک شدند.

01   010

ادامه مطلب...

بیمار آقای 70 ساله ای می‌باشد که سابقه‌ی دست کم20 ساله ابتلا به دیابت داشته و به‌دنبال ایجاد جوش چرکی در ناحیه خلفی مچ پای چپ و انجام دبریدمان مکرر به‌دلیل عدم پاسخ به درمان، کاندیدای آمپوتاسیون پا از ناحیه‌ی پایین ران در مرکز بیمارستانی دیگر شده است. در هنگام مراجعه به این مرکز، قسمت عمده پوست سطح خلفی ساق پای چپ، تاندون آشیل و نیمی از استخوان پاشنه ایشان از میان رفته بود. پس از 4 مرحله جراحی ، 72 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی‌بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبودی حاصل گردیده و توانستند با کمک ساپورت قدامی پا (به عنوان جایگزین تاندون آشیل برداشته شده) و کفش مخصوص بیماران دیابتی راه بروند.

01  013

ادامه مطلب...

بیمار آقای 65 ساله ایست که سابقه‌ی حداقل 20 ساله دیابت و فشار خون بالا داشته و به‌دنبال پیاده روی طولانی با کفش نامناسب دچار زخم همراه با نکروز مرطوب گسترده در ناحیه‌ی خارجی و روی پای راست، انگشت کوچک پا (شماره 5) همراه با قرمزی، تورم، عفونت در موضع مذکور، کاندیدای آمپوتاسیون پا از پایین ساق شده است. با مراجعه به این مرکز، پس از جدا کردن فقط انگشت شماره 5، 50 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی‌بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه کلیه مشکلات بیمار مرتفع گردیده و در حال حاضر قادر به راه رفتن می‌باشند.

01             08

ادامه مطلب...

بیمار خانمی 78 ساله با سابقه 20 ساله بیماری دیابت بوده که تحت درمان با انسولین و متفورمین قرار داشته است. وی دچار پای دیابتی با عفونت در عمق پا و التهاب شدید در ساق تا مچ بود.
01

ادامه مطلب...

آقای 70 ساله مبتلا به دیابت با زخم پا با قطع انگشت پنجم پای چپ که با 11 جلسه اکسیژن هایپرباریک و پانسمانهای پیشرفته بهبودی یافت.

01

ادامه مطلب...

بیمار آقای ایرج – م 72 ساله که سابقه 25 ساله دیابت داشته و تحت درمان نامنظم با ضد دیابت های خوراکی (گلیبن کلامید BID) تا سال 1387بوده است.در اواخر سال 1387 بیمار متوجه نوروپاتی در اندام تحتانی خود با بروز زخم در پای راستش می شود. از آن موقع تحت درمان انسولینی قرار گرفته و زخم بیمار (پای راست) علیرغم درمانهای معمول زخم های دیابتیک بهبودی نیافته و پیشرفت می کند و منجر به آمپوتاسیون (قطع عضو) انگشتان 3و4و5 پای راست می گردد.

 ولی نکروز و گانگرن و عفونت به شست پا و کف پا نیز توسعه می یابد.

و بیمار کاندیدای آمپوتاسیون(قطع عضو) پا از ناحیه زانو می گردد که با عدم رضایت بیمار به آمپوتاسیون(قطع عضو)، از مرکز درمانی فوق مرخص می گردد.

در تاریخ 12/7/1388 بطور مستقل به مرکز اکسیژن پرفشار (HBOT) بهار سپاهان مراجعه و پذیرش گردید.

01

ادامه مطلب...

بیمار آقایی 50 ساله می باشد که به دنبال دیابت به مدت 14 سال تحت درمان با ضد دیابتهای خوراکی بوده است. در این مدت بیمار دچار نوروپاتی دیابتیک می گردد بطوریکه حتی فرو رفتن تصادفی میخ در کف پا به عمق 2 سانتیمتر را نیز متوجه نمی شده. از حدود 2 سال پیش دچار زخمی در کف پا می شود که به عمق 2سانتیمتر و قطر یک سانتیمتر بوده و از ان موقع تحت درمان انسولین قرار میگیرد و زخم کف پا، با انواع درمانهای رایج تحت درمان قرار گرفته ولی موثر نبوده است.

01

 

ادامه مطلب...

آقای 65 ساله با سابقه 6 ساله دیابت تحت درمان انسولین + متفورمین
 زخم 4 ماهه که در 3 بیمارستان تحت جراحی‌های مکرر و آنتی بیوتیک قرار گرفته و نهایتا به‌دلیل پیشرفت زخم و عفونت کاندیدای قطع پا از زیر زانو در هر 3 مرکز شده است.

در بدو پذیرش در مرکز اکسیژن هایپرباریک بهار

001

ادامه مطلب...