بیمار خانم 45 ساله‌ای هستند که دست کم 15 سال دیابت داشته و بی اطلاع بوده‌اند. به‌دنبال راه رفتن روی برف دچار آسیب سرمای از نوع غیر یخ زدگی(NFCS)، نکروز وسیع، عفونت و تورم شدید در قسمت رو و زیر پای چپ و انگشتان1،2 و3 شده و پس از درمان‌های معمول در بیمارستان بستری شده، کاندید آمپوتاسیون پا از قسمت فوقانی ساق می‌گردد. با مراجعه به این مرکز پس از برداشتن انگشتان 1،2و3، 60 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، آنتی بیوتیک تراپی مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبود یافته و قادر به راه رفتن می‌باشند.

01   010

بیمار آقای 65 ساله ایست که مدت حداقل 18 سال به دیابت مبتلا بوده و به مدت 12 سال فشار خون بالا داشته‌اند. به‌دنبال پیاده روی طولانی با کفش نامناسب دچار زخم‌های متعدد همراه با نکروز خشک در زیر و روی پای راست و انگشتان 1،2و3 شده و کاندید آمپوتاسیون پا از ناحیه‌ی پایین ساق در مرکز بیمارستانی دیگر شده است. در هنگام مراجعه به این مرکز، پس از فقط جداسازی انگشتان 2و3 و بند اول انگشت1، تعداد 47 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبودی خود را به‌دست آورده و قادر به راه رفتن شدند.

01   010

بیمار خانم 60 ساله ای هستند که دارای سابقه‌ی حداقل 15 ساله دیابت بوده و به‌دنبال ایجاد زخم در انگشتان شماره 2،3 و استخوان شماره 3 کف پای چپ و جدا کردن آنها دچار عدم بهبودی موضع جراحی همراه با عفونت، تورم با بوی نامطبوع گردیده و در مرکز بیمارستانی دیگر کاندیدای آمپوتاسیون از ناحیه‌ی بالای ساق شده است. با مراجعه به این مرکز، به‌دنبال 60 جلسه درمان با اکسیژن پر فشار، دریافت آنتی بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه به بهبودی کامل نائل گردیده و قادر به راه رفتن بدون نیاز به کمک شدند.

01   010

بیمار آقای 70 ساله ای می‌باشد که سابقه‌ی دست کم20 ساله ابتلا به دیابت داشته و به‌دنبال ایجاد جوش چرکی در ناحیه خلفی مچ پای چپ و انجام دبریدمان مکرر به‌دلیل عدم پاسخ به درمان، کاندیدای آمپوتاسیون پا از ناحیه‌ی پایین ران در مرکز بیمارستانی دیگر شده است. در هنگام مراجعه به این مرکز، قسمت عمده پوست سطح خلفی ساق پای چپ، تاندون آشیل و نیمی از استخوان پاشنه ایشان از میان رفته بود. پس از 4 مرحله جراحی ، 72 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی‌بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبودی حاصل گردیده و توانستند با کمک ساپورت قدامی پا (به عنوان جایگزین تاندون آشیل برداشته شده) و کفش مخصوص بیماران دیابتی راه بروند.

01  013

بیمار آقای 65 ساله ایست که سابقه‌ی حداقل 20 ساله دیابت و فشار خون بالا داشته و به‌دنبال پیاده روی طولانی با کفش نامناسب دچار زخم همراه با نکروز مرطوب گسترده در ناحیه‌ی خارجی و روی پای راست، انگشت کوچک پا (شماره 5) همراه با قرمزی، تورم، عفونت در موضع مذکور، کاندیدای آمپوتاسیون پا از پایین ساق شده است. با مراجعه به این مرکز، پس از جدا کردن فقط انگشت شماره 5، 50 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی‌بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه کلیه مشکلات بیمار مرتفع گردیده و در حال حاضر قادر به راه رفتن می‌باشند.

01             08

بیمار خانمی 78 ساله با سابقه 20 ساله بیماری دیابت بوده که تحت درمان با انسولین و متفورمین قرار داشته است. وی دچار پای دیابتی با عفونت در عمق پا و التهاب شدید در ساق تا مچ بود.
01

آقای 70 ساله مبتلا به دیابت با زخم پا با قطع انگشت پنجم پای چپ که با 11 جلسه اکسیژن هایپرباریک و پانسمانهای پیشرفته بهبودی یافت.

01

بیمار آقای ایرج – م 72 ساله که سابقه 25 ساله دیابت داشته و تحت درمان نامنظم با ضد دیابت های خوراکی (گلیبن کلامید BID) تا سال 1387بوده است.در اواخر سال 1387 بیمار متوجه نوروپاتی در اندام تحتانی خود با بروز زخم در پای راستش می شود. از آن موقع تحت درمان انسولینی قرار گرفته و زخم بیمار (پای راست) علیرغم درمانهای معمول زخم های دیابتیک بهبودی نیافته و پیشرفت می کند و منجر به آمپوتاسیون (قطع عضو) انگشتان 3و4و5 پای راست می گردد.

 ولی نکروز و گانگرن و عفونت به شست پا و کف پا نیز توسعه می یابد.

و بیمار کاندیدای آمپوتاسیون(قطع عضو) پا از ناحیه زانو می گردد که با عدم رضایت بیمار به آمپوتاسیون(قطع عضو)، از مرکز درمانی فوق مرخص می گردد.

در تاریخ 12/7/1388 بطور مستقل به مرکز اکسیژن پرفشار (HBOT) بهار سپاهان مراجعه و پذیرش گردید.

01

بیمار آقایی 50 ساله می باشد که به دنبال دیابت به مدت 14 سال تحت درمان با ضد دیابتهای خوراکی بوده است. در این مدت بیمار دچار نوروپاتی دیابتیک می گردد بطوریکه حتی فرو رفتن تصادفی میخ در کف پا به عمق 2 سانتیمتر را نیز متوجه نمی شده. از حدود 2 سال پیش دچار زخمی در کف پا می شود که به عمق 2سانتیمتر و قطر یک سانتیمتر بوده و از ان موقع تحت درمان انسولین قرار میگیرد و زخم کف پا، با انواع درمانهای رایج تحت درمان قرار گرفته ولی موثر نبوده است.

01

 

آقای 65 ساله با سابقه 6 ساله دیابت تحت درمان انسولین + متفورمین
 زخم 4 ماهه که در 3 بیمارستان تحت جراحی‌های مکرر و آنتی بیوتیک قرار گرفته و نهایتا به‌دلیل پیشرفت زخم و عفونت کاندیدای قطع پا از زیر زانو در هر 3 مرکز شده است.

در بدو پذیرش در مرکز اکسیژن هایپرباریک بهار

001