بیمار خانمی 78 ساله با سابقه 20 ساله بیماری دیابت بوده که تحت درمان با انسولین و متفورمین قرار داشته است. وی دچار پای دیابتی با عفونت در عمق پا و التهاب شدید در ساق تا مچ بود.
01

02 

03

04

05

درمان او با آنتی بیوتیک، جلسات روزانه اکسیژن هایپرباریک، کنترل قند خون و پانسمان‌های پیشرفته تا 12 روز شروع گردید. پس از آن درناژ عفونت با درن نلاتون به مدت سه روز انجام گردید.

06

07

08

09

پس از 18 روز (18 جلسه) انگشتان 2، 3 و 4 آمپوته گردید.

010

011

012

013

014

بعد از 28 جلسه از شروع درمان پایه‌ی آمپوتاسیون انگشتان سوچور گردید.

015

016

017

بعد از 40 جلسه بهبودی کامل حادث شد و بیماری که به مدت 3 سال قادر به راه رفتن نبود شروع به راه رفتن نمود.

018

019

020

021