بیمار آقای 65 ساله ایست که سابقه‌ی حداقل 20 ساله دیابت و فشار خون بالا داشته و به‌دنبال پیاده روی طولانی با کفش نامناسب دچار زخم همراه با نکروز مرطوب گسترده در ناحیه‌ی خارجی و روی پای راست، انگشت کوچک پا (شماره 5) همراه با قرمزی، تورم، عفونت در موضع مذکور، کاندیدای آمپوتاسیون پا از پایین ساق شده است. با مراجعه به این مرکز، پس از جدا کردن فقط انگشت شماره 5، 50 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی‌بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه کلیه مشکلات بیمار مرتفع گردیده و در حال حاضر قادر به راه رفتن می‌باشند.

01             08

 

02

04

07

08