بیمار آقای 70 ساله ای می‌باشد که سابقه‌ی دست کم20 ساله ابتلا به دیابت داشته و به‌دنبال ایجاد جوش چرکی در ناحیه خلفی مچ پای چپ و انجام دبریدمان مکرر به‌دلیل عدم پاسخ به درمان، کاندیدای آمپوتاسیون پا از ناحیه‌ی پایین ران در مرکز بیمارستانی دیگر شده است. در هنگام مراجعه به این مرکز، قسمت عمده پوست سطح خلفی ساق پای چپ، تاندون آشیل و نیمی از استخوان پاشنه ایشان از میان رفته بود. پس از 4 مرحله جراحی ، 72 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی‌بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبودی حاصل گردیده و توانستند با کمک ساپورت قدامی پا (به عنوان جایگزین تاندون آشیل برداشته شده) و کفش مخصوص بیماران دیابتی راه بروند.

01  013

 

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012

013