بیمار آقای 65 ساله ایست که مدت حداقل 18 سال به دیابت مبتلا بوده و به مدت 12 سال فشار خون بالا داشته‌اند. به‌دنبال پیاده روی طولانی با کفش نامناسب دچار زخم‌های متعدد همراه با نکروز خشک در زیر و روی پای راست و انگشتان 1،2و3 شده و کاندید آمپوتاسیون پا از ناحیه‌ی پایین ساق در مرکز بیمارستانی دیگر شده است. در هنگام مراجعه به این مرکز، پس از فقط جداسازی انگشتان 2و3 و بند اول انگشت1، تعداد 47 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، دریافت آنتی بیوتیک‌های مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبودی خود را به‌دست آورده و قادر به راه رفتن شدند.

01   010

 

02

03

04

05

06

07

08

09

010