بیمار آقایی 50 ساله می باشد که به دنبال دیابت به مدت 14 سال تحت درمان با ضد دیابتهای خوراکی بوده است. در این مدت بیمار دچار نوروپاتی دیابتیک می گردد بطوریکه حتی فرو رفتن تصادفی میخ در کف پا به عمق 2 سانتیمتر را نیز متوجه نمی شده. از حدود 2 سال پیش دچار زخمی در کف پا می شود که به عمق 2سانتیمتر و قطر یک سانتیمتر بوده و از ان موقع تحت درمان انسولین قرار میگیرد و زخم کف پا، با انواع درمانهای رایج تحت درمان قرار گرفته ولی موثر نبوده است.

01

 

در تاریخ 12/7/1388 به این مرکز مراجعه نموده و تحت درمان اکسیژن هایپربار (HBOT) قرار گرفت. بعد از حدود 10 جلسه ، کف پا حتی تا انگشتان دارای حس لمس و درد شد

02

03

04

و با دبریدمانهای پیاپی رفته رفته زخم بیمار از عمق ، شروع به بهبودی نمود و قطر زخم نیز شروع به کاهش گذاشت

05 

و در پایان با 38 جلسه درمان اکسیژن هیپرباریک، پانسمانهای پیاپی و با روشها و پانسمانهای نوین تخصصی، چند نوبت دبریدمان سطحی و عمقی

06

و توجه خود بیمار به زخم بصورت فشار نیاوردن بر زخم (کف پا) و استفاده از عصا، بیمار با بهبودی کامل در تاریخ 25/8/1388 از مرکز اکسیژن پرفشار بهار سلامت سپاهان ترخیص گردید.

07

08

09