بیمار خانم 45 ساله‌ای هستند که دست کم 15 سال دیابت داشته و بی اطلاع بوده‌اند. به‌دنبال راه رفتن روی برف دچار آسیب سرمای از نوع غیر یخ زدگی(NFCS)، نکروز وسیع، عفونت و تورم شدید در قسمت رو و زیر پای چپ و انگشتان1،2 و3 شده و پس از درمان‌های معمول در بیمارستان بستری شده، کاندید آمپوتاسیون پا از قسمت فوقانی ساق می‌گردد. با مراجعه به این مرکز پس از برداشتن انگشتان 1،2و3، 60 جلسه درمان با اکسیژن پرفشار، آنتی بیوتیک تراپی مناسب، دبریدمان و پانسمان‌های تخصصی روزانه بهبود یافته و قادر به راه رفتن می‌باشند.

01   010

 

02

03

04

05

06

07

08

09

010